Takto zatočí Smer s korupciou? Ďakujem, neprosím

Autor: Martin Lednicky | 24.7.2017 o 6:22 | Karma článku: 12,00 | Prečítané:  5485x

Toto je popis udalostí, ktoré ukazujú ako úrady prešetrujú podozrenia z korupcie. Starostovi Hornej Stredy (Smer-SD) stačí sľúbiť nápravu, nič nemusí meniť.

Vo svojom prvom článku - Ako starosta Hornej Stredy (Smer) podľa môjho názoru znehodnotil život celej mojej rodine - som písal o tom, ako na Slovensku ide všetko ľahko, ak patríte k našim ľuďom. Vtedy sú podľa môjho názoru i zákony na vás krátke.

V tomto článku by som chcel na reálnom príklade ukázať, ako môže vyzerať boj s korupciou v našom “právnom štáte” a ako príslušné úrady riešia podozrenia z korupcie a porušovania zákonov. A na to, čo všetko sa v obci Horná Streda deje z pohľadu zaobchádzania s obecnými peniazmi.

Po prvej medializácii môjho prípadu v RTVS zo dňa 25. 9. 2016 (pozerajte od 13. minúty) ma oslovilo niekoľko občanov s tým, že sa konečne niekto ozval. Ľudia blízki starostovi ma dokonca upozornili na finančné väzby medzi starostom obce a miestnym majiteľom stavebnín. Ten podľa viacerých odborníkov dostal vďaka porušeniu niekoľkých zákonov súhlas na prerobenie športového areálu na stavebniny v mojom susedstve.

Zatiaľ nemôžem zverejniť všetky skutočnosti, ktoré sa dejú v našej obci, nakoľko prebieha vyšetrovanie. Ale čo môžem, to napíšem.

Postupne sa vďaka podnetu od občanov obce začali odkrývať rôzne skutočnosti a činnosti starostu obce, ktoré sú veľmi podozrivé z pohľadu porušovania zákonov. Posúďte sami.

Najskôr sa pokúsim priblížiť, ako chránia úrady na Slovensku bežných občanov, ktorí poukážu na podozrenia z porušovania zákonov, podozrenia z korupcie, a ako sú tieto skutočnosti prešetrované.

Tak pekne po poriadku. V prvom blogu som písal, ako sa zachoval úrad verejného zdravotníctva, okresný úrad policajného zboru v NMnV, ktorý celý problém podľa môjho názoru ani poriadne neprešetrili a uveril nepravdám nášho pána starostu a miestneho podnikateľa.

Ako (ne)reagovali štátne kontrolné úrady na moje podnety

Po druhej reportáži RTVS (pozerajte od 10. minúty) som dal podnet na Najvyšší kontrolný úrad, ktorý som požiadal s poukazom na ust. § 19 ods. 1 zák. č. 93/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade, aby prípadnú kontrolu nevykonávala expozitúra NKÚ SR Trenčín, vzhľadom na príbuzenský vzťah riaditeľa expozitúry so starostom obce Horná Streda.

Od riaditeľa NKÚ (ktorý dokonca vystúpil v reportáži RTVS) som dostal odmietavú odpoveď. Z dôvodu toho, že nemajú v pláne kontrolu našej obce, postúpili moju žiadosť na expozitúru do Trenčína, kde úradujúci šéf je starostov švagor. Uistili ma, že kontrolu v obci budú vykonávať nezaujatí kontrolóri, ktorí sú „iba“ priamo podriadení starostovmu švagrovi. Čo myslíte, ako kontrola asi dopadne?

Samostatný prípad je okresná prokuratúra v NMnV, ktorá uvedenú skutočnosť podľa môjho názoru prešetrila len vlažne. Na všetky možné porušenia zákonov, na ktoré som upozornil (viď zoznam na konci blogu), som dostal odporúčanie riešiť to súdnou cestou (aj skutočnosť, že obec prenajala priestor na skladovanie stavebného materiálu, ktorý je v územnom pláne označený žltou farbou ako pôda na šport a rekreáciu). Iba na dve porušenia zákonov dostala obec upozornenie prokuratúry.

Veril som, že uvedené skutočnosti budú dôsledne prešetrené a uvedené do poriadku. No realita bolo úplne iná.

Prvá skutočnosť bola, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo v rozpore zo zákonom, na čo starosta podľa zápisnice z obecného zastupiteľstva z 24.3.17 vydal stanovisko že: "OZ Horná Streda sa zaväzuje k dodržiavaniu zákona č138/190 Zb.o majetku obcí pri nakladaní s majetkom obce, pričom bude dbať o splnenie zverejniť zámer ponechať majetok obce do nájmu zákonom stanoveným spôsobom".

Takže na základe toho asi teraz podľa môjho názoru bude na Slovensku platiť to, že ak porušíte zákon, stačí si priznať chybu a zaviazať sa, že sa to už nestane a všetko bude v poriadku…

Vôbec nemusíte napraviť to, čo ste spôsobili (i keď ide o obecný majetok) alebo poškodili, ako v tomto prípade, keď nielen podľa môjho názoru znehodnotili športový areál a zobrali občanom spevnenú plochu a sociálne zariadenia, ktoré pravidelne využívali.

Druhý prípad bol porušenie stavebného zákona, keď obec povolila vybúranie otvoru pre vysokozdvižný vozík do priestorov obecnej telocvične inštitútom ohlásenia drobnej stavby, čo je v rozpore so zákonom, ako mi potvrdil i krajský stavebný úrad.

Nedostal som síce presné vyjadrenie, ako to bolo vyriešené, len prokurátor uviedol, že obec dala uvedenú skutočnosť do poriadku.

Čo sa podľa môjho názoru nestalo, pretože by obec musela riešiť uvedený otvor inštitútom stavebného povolenia (čo mám i v písomnom vyjadrení krajského stavebného úradu, nakoľko stavebným otvorom zmenili vzhľad obecnej budovy).

Dokonca to potvrdila obec vo svojom vyjadrení v obecných novinách, kde bolo napísané: “obec vedome riešila otvor ohláškou drobnej stavby, aby ušetrila“ náklady na projektovú dokumentáciu. Radšej tak nechala vybúrať veľký otvor do obecnej budovy bez názoru projektanta a statika. (Viď  foto článku)

Pritom bol zmenený vzhľad obecnej budovy. Zaujímavá je i skutočnosť, ako je v obecných novinách obhajovaní miestny podnikateľ a to ako všetky merania hluku boli v poriadku (viď priložené video ako prebiehalo meranie hluku a aká je realita).

Dal som sťažnosť na to, akým spôsobom bol môj podnet prešetrený, momentálne čakám na opakované prešetrenie postupu okresnej prokuratúry.

Dostal som i vyjadrenie od polície, ktorá priznala „aspoň“ to, že majiteľ stavebnín porušuje cestný zákon, keď jazdí po miestnych komunikáciách s vysokozdvižným vozíkom s naloženým stavebným materiálom.

Vyjadrenie mám síce doma 5.5. 2017, ale majiteľ stavebnín si ďalej jazdí po obci s vozíkom, k čomu mám dokonca i svedkov (viď foto z 30. 5. 2017 o 15:42 alebo 8. 7. 2017 o 9:21 hod).

Výsmech verejnému obstarávaniu

Vrcholom podľa môjho názoru bolo prešetrenie polície, keď som upozornil na to, akým spôsobom podľa môjho názoru starosta obce robí „šachre-machre“ s obecnými faktúrami a na dôvodné podozrenie z korupcie v našej obci.

Upozornil som na to, že sa podľa môjho názoru rozdeľujú v obci faktúry na menšie aby sa tak vyhlo povinnosti robiť verejné obstarávanie, ktoré je obec Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní povinná vykonávať verejné obstarávanie na všetky bežné stavebné práce pri zákazke nad 5000 €.

Predložil som dostatok dôkazov kde bolo jasné vidieť že zákazky, ktoré čuduj sa svete nevykonával nikto iný ako miestny majiteľ stavebnín boli rozdelené do viacerých faktúr.

Napríklad podľa faktúr zverejnených na stránke obce vyplatila obec podnikateľovi za minulý rok v období 4 mesiacov od 22. 1. 2016 do 16. 5. 2016 (podľa dátumu vyhotovenia faktúr) 37,575,86 €, čo bolo rozdelené do 14 faktúr. Z toho 5 faktúr bolo vyúčtovaných na základnú školu, kde sa podľa stanoviska riaditeľa školy prerábal školský klub (viď fotka faktúr).

Za fasádu školy zaplatila obec miestnemu podnikateľovi 19 855 €. Ten dokonca prerábal obecný cintorín v celkovej hodnote 21 155,30 €, kde 3 faktúry z tejto sumy boli vyhotovené v jeden deň (viď foto).

Ak si na obecnej stránke kliknete na kolónku Faktúry obec alebo Faktúry ZŠ a MŠ a vyhľadáte si faktúry pod menom firmy miestneho majiteľa stavebnín, nájdete 66 faktúr miestneho podnikateľa vystavených za posledné roky v celkovej hodnote viac ako 140 000 €.

 

Všetko, samozrejme, bez verejného obstarávania.

Vyšetrovanie dopadlo tak, že starosta vo svojej výpovedi uviedol citujem: “tento subjekt od obce Horná Streda dostáva zákazky, je spôsobené nízkou cenou, (pozn autora: žiadne cenové porovnania neboli predložené) rýchlou prácou a predovšetkým tým že obec nemusí platiť presuny robotníkov a ani strojov.  Ďalej i to že obec si nemôže dovoliť veľké zákazky,  jednak preto, lebo by nato nemali a jednak preto, lebo im niektoré spoločnosti také drobné práce ako úprava chodníkov fasád na škole(pozn autora: „drobná práca“ stála obec 19 855 €) a iné drobné práce neurobili.”

Pritom v obci je niekoľko podnikateľkých subjektov, ktoré vykonávajú rovnaké práce ako miestny podnikateľ a to nehovorím o meste Piešťany, ktoré susedia s obcou.

Odhliadnuc od všetkých zavádzajúcich a nepravdivých informácií uvedených starostom obce som zostal nemilo prekvapený skutočnosťou, že vyšetrujúci policajt uveril zavádzajúcej informácii starostu obce. Citujem: “čo sa týka pôsobnosti obce v zmysle verejného obstarávania, tak podľa aktuálneho prehľadu limitov v rámci verejných obstarávaní pre stavebné práce je schválený limit 70 000 € bez DPH pričom od júla 2017 bude tento limit ešte vyššíČo sa týka verejných obstarávaní, tak starostu vždy kontroluje obecné zastupiteľstvo a obecný kontrolór”

Je lepšie "presunúť zodpovednosť" na poslancov a obecného kontrolóra?

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa limit, ktorý prezentoval starosta obce vzťahuje na zákazky nie bežné na trhu, čiže je ťažko uveriť že búracie práce, maľovanie, ukladanie podlahy, atď. nie sú bežné na trhu. Pre bežné stavebné práce na trhu je podľa uvedeného zákona limit 5000 €.

Ale podľa policajta, ktorý skutočnosť vyšetroval je všetko v najlepšom poriadku, skutok sa nestal. Dokonca ma starosta vo svojej výpovedi obvinil, že zavádzam a klamem ja.

Upozornil som na to, že takto sú rozdelené faktúry viacerých subjektov, nielen uvedeného podnikateľa, ale uvedená skutočnosť nebola vôbec prešetrená.

Potom, ako som dal sťažnosť k prešetreniu prípadu na okresnú prokuratúru som zasa z prokuratúry v NMnV dostal odpoveď, že sa mám obrátiť na úrad pre verejné obstarávanie (v prvom prípade keď som riešil podľa nielen môjho názoru nezákonnú prevádzku stavebnín v športovom areáli mi tá istá prokuratúra odporučila obrátiť sa na súd).

Vraj sa v prípade rozdeľovania faktúr skutok len rysuje a je v nejasných obrazoch na to, aby to mohlo byť riešené. Dokonca vraj ide len o môj subjektívny názor, keď poukazujem na možnú korupciu v našej obci (pritom som predložil kópie faktúr, a je jasný dôkaz, že obec nerobila verejné obstarávania).

Čo dodať?

Zaujímavá je i skutočnosť, že potom, ako sa začalo poukazovať na „väzbu“ starostu s miestnym majiteľom stavebnín, uvedený podnikateľský subjekt od leta minulého roku už nedostal žiadnu zákazku od obce. Stavebné práce vykonávajú iné firmy.

Zrazu už nemá najnižšiu cenu, nešetrí obec na presune robotníkov a strojov?

Pár slov k stavebninám na futbalovom štadióne

Nie som jediný občan obce, ktorému prekážajú stavebniny na futbalovom štadióne.

Nemám absolútne nič proti tomu, aby boli v našej obci stavebniny, rovnako ako väčšina občanov našej obce, ktorí sa zapojili na ankety (viď foto) nám prekáža, že starosta zmenil športový areál na stavebniny. Zobral občanom priestory futbalového štadióna, ktoré boli postavené svojpomocne športovcom. Svoj nesúhlas vyjadrilo v priebehu pár dní 94 občanov čo je viac ako 8% z 1131 voličov z roku 2014 pritom sa volieb zúčastnilo 735 voličov.

 

Obhajovať skutočnosť, že priestory neboli využívané je naozaj podľa môjho názoru neuveriteľná drzosť. Nakoľko priľahlý pozemok s prístreškom, z ktorého si podnikateľ oplotil dvojnásobne viac, ako mal v nájomnej zmluve využívané boli.

Svedčí o tom aj fakt, že obec zaplatila podnikateľovi 4 228 € za vybudovanie novej spevnenej plochy, (rozloha plochy cca 90m2, pritom podnikateľ zobral občanom plochu o rozlohe 1066m2) potom ako si podnikateľ prenajal existujúcu plochu. Toto bolo hradené z obecného rozpočtu, čiže z financií nás všetkých občanov obce (vid fotka).

 

Keďže podnikateľ zobral občanom i sociálne zariadenia, ktoré boli využívané, o čom svedčí i fakt že starosta umiestnil na futbalový štadión prenosnú toaletu, za ktorú platí obec 720 € za rok (60 € mesačne), opäť je to hradené z obecného rozpočtu! (pre porovnanie podnikateľ platí za 1292 m2 ročne 4 166 €...)

To je podľa môjho názoru ukážka totálnej ignorancie starostu voči všetkým občanom, ktorí hlavne v nedeľu počas futbalových zápasov musia vyžívať prenosnú toaletu namiesto murovaných, ktoré si postavili svojpomocne.

Všade v okolitých obciach sa športové areály upravujú, aby slúžili občanom. V našej obci to je pre podnikateľa a činnosť, ktorá vôbec nesúvisí so športom.

Nepochopiteľné je i skutočnosť ako starosta stále opakuje, že telocvičňa športového areálu nebola nikdy využívaná ako telocvičňa. Pritom sme tam pred niekoľkými rokmi hrávali nohejbal, hokejbal, tenis, stolný tenis…

Každopádne podľa môjho názoru mohla obec telocvičňu upraviť, prenajať na bedminton, florbal, hokejbal, na priľahlej ploche mohlo byť vybudované detské ihrisko, posedenie pre rodičov, ktorí mohli sledovať svoje deti počas tréningov na ihrisku.

Tých 4 228 €, ktoré obec musela kvôli stavebninám investovať, nemohli byť investované na štadióne v prospech občanov a nie podnikateľa?

Určite sú podľa môjho názoru rôzne spôsoby ako využiť športový areál pre občanov obce a nie umiestiť na futbalový štadión stavebniny.

Ako Smer (ne)zatočil s korupciou

V celom prípade ide o problém so samosprávou - konkrétne so starostom obce (Smer-SD). Ak by nielen podľa môjho názoru, starosta obce hájil záujmy občanov a nie iba podnikateľov a “našich ľudí”, tento problém by vôbec nevznikol a všetko by sa určite bez problémov vyriešilo.

Ale jediné, čo spravil starosta obce bolo, že zavádzal a nehovoril pravdu vo všetkých výpovediach k uvedeným stavebninám. A nielen k stavebninám.

Na základe všetkého, čo sa v našej obci deje je na mieste otázka, koho stavebniny to vlastne sú a pre koho je v skutočnosti výhodné mať stavebniny na futbalovom štadióne?

Som jediný zo všetkých občanov, ktorý má uvedené stavebniny v priamom susedstve. I napriek tomu bolo v mojom záujme sa dohodnúť, mať normálne susedské vzťahy, ale škoda, že na Slovensku už férové dohody vymreli.

Až potom, ako som na vlastnej koži pocítil, aké je to, keď máte v susedstve „neprispôsobivého podnikateľa“ som začal chrániť legálnou cestou svoje práva a v tom budem pokračovať.

Myslíte si, že podnikateľ, ktorý si dokáže oplotiť dvojnásobné väčšiu plochu z obecného pozemku, ktorý nemá ani v prenájme, z pozemku, ktorý pravidelne využívali občania obce a návštevníci športového areálu, bude niekedy brať ohľad na to, že mám v susedstve rodinný dom?

Ja som si naivne myslel, že ohľad brať bude, ale realita ma presvedčila o opaku.

Priznám sa, rovnako asi ako väčšina z Vás by som neriešil okolnosti, za akých prevádzka vznikla a čo všetko sa v našej obci deje. 

No vďaka totálnej ignorancie majiteľa stavebnín, ktorý vôbec nedodržal to, na čom som sa ním dohodol, a vôbec nerešpektuje čas prevádzky na predajni, čím do značnej miery znepríjemňuje život mojej rodine (vid aktuálne fotky) sa začali vynárať skutočnosti ohľadom prenájmu a všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa v našej obci dejú posledné roky.

V priloženom videu môže vidieť porovnanie skutočný hluku z prevádzky, s hlukom aký bol počas ohlasených meraní. Nakoľko sa bavíme o prevádzke stavebnín hluk nie je počas dňa iba z vysokozdvižného vozíka

Môžem zabudnúť na to, že sa moja 4-mesačná dcérka počas letných mesiacov vyspí pri otvorenom okne!

Kto z Vás by toto chcel mal vedľa svojho rodinného domu?

Viem, že toto nie je jediná samospráva na Slovensku, kde sa dejú uvedené skutočnosti. Ako môžete vidieť, nie je také jednoduché bojovať na Slovensku s možnou korupciou.

Obzvlášť, keď je tieň podozrenia vrhnutý na člena politickej strany, ktorá všade rozširuje ako na Slovensku „zatočí“ s korupciou.

Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi po prvom článku poslali nezištné rady a odporúčania, ako môj problém ďalej legálnou cestou riešiť.

podozrenia z porušenie niektorých zo zákonov:

zákona č. 116/1990 Zb.  o nájme nebytových priestorov v platnom znení, ustanovenie § 3 odsek 3,

zákona  zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v platnom znení, nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.

§ 7 odsek 1 cit. zákona č. 138/1991 Zb.

§ 9a odsek 9 cit. zákona č. 138/1991 Zb.

§ 9a odsek 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb.

§ 127 Občianskeho zákonníka,

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a pred účinnosťou uvedeného zákona zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

§5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, v spojení s ust.

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Zasady hospodárenia obce z r. 2012

§ 55 Stavebný zákon č.50/1976 Zb

§6 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Superpočítač kúpili za milióny. Nevyužívali ho, o chvíľu zostarne

Slovenskí vedci vyčíslili škody za nepoužívanie počítača na viac ako milión. Dnes už funguje v poriadku, no čoskoro ho bude treba vymeniť.


Už ste čítali?